^Powrót na góre
baner

Zajęcia Integracyjne dla klas I

Klasy I już zintegrowane. Warsztaty integracyjne przeprowadzone pod kierunkiem p.pedagog Violetty Jędruch były szansą na wzajemne bliższe poznanie, na podzielenie się swoimi pasjami, marzeniami i zainetersowaniami. Wszystko odbyło się w radosnej, pełnej dynamiki, a nawet szaleństwa atmosferze. Ze swoimi klasami integrowali się też oczywiście wychowawcy.  

IMG 20171019 105113 1

Czytaj więcej...

"Co mi w duszy gra" - październik 2017

W poniedziałek (2 października) odbyła się kolejna edycja Przeglądu Młodych Talentów "Co mi w duszy gra". Podczas koncertu można było podziwiać umiejętności plastyczne, fotograficzne, wokalne i instrumentalne naszych uczniów z Technikum oraz Liceum. Artystów wspierała wspaniała publiczność: Pan Dyrektor Czesław Sarota, Pani Wicedyrektor Teresa Majerczyk, nauczyciele oraz uczniowie klas I i II.
Organizatorami przeglądu byli: Pani Prof. Cecylia Borgosz, Pani Prof. Krystyna Janus oraz Pan Prof. Jerzy Prokopczuk.

foto

Czytaj więcej...

Małopolskie talenty

image002

Kolejny projekt unijny skierowany do uczniów zdolnych naszej szkoły!

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. „Małopolskie Talenty – szkoła ponadgimnazjalna – Powiat Nowy Sącz” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.5, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań  i aktywności edukacyjnej uczniów.
           

Celem głównym projektu jest podniesienie dostępności i jakości edukacyjnej skierowanej do uzdolnionej młodzieży z sądeckich szkół a także podniesienie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych matematycznych i naukowo-technicznych, językowych (j. angielski), przedsiębiorczości oraz informatycznych (TIK).

Każdemu uczniowi, zakwalifikowanemu do udziału w projekcie, oferujemy zajęcia dodatkowe. Będzie to 20 godzin zajęć dotyczących umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych, twórczego rozwiązywania problemów (elementy kreatywnego myślenia) oraz 60 godzin zajęć rozwijających z wybranych przedmiotów. Zajęcia odbywać się będą w soboty.

W ramach projektu przewidziane są dwie edycje zajęć w roku szkolnym 2017/2018 oraz w roku szkolnym 2018/2019.
 Rekrutacja uczniów do I edycji projektu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek 4 września i potrwa do 15 września br.
 Działania realizowane w ramach projektu: 

1.    Zajęcia dla uczniów w zakresie nauk matematycznych i naukowo-technicznych oraz kompetencji ponadprzedmiotowych – I edycja (80h)
2.    Zajęcia dla uczniów w zakresie nauk matematycznych i naukowo-technicznych oraz kompetencji ponadprzedmiotowych – II edycja (80h)
3.    Zajęcia dla uczniów w zakresie języka angielskiego oraz kompetencji ponadprzedmiotowych – I edycja (80h)
4.    Zajęcia dla uczniów w zakresie języka angielskiego oraz kompetencji ponadprzedmiotowych – II edycja (80h)
5.    Zajęcia dla uczniów w zakresie TIK oraz kompetencji ponadprzedmiotowych – I edycja (80h)
6.    Zajęcia dla uczniów w zakresie TIK oraz kompetencji ponadprzedmiotowych – II edycja (80h)
7.    Zajęcia dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych z przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych – I edycja (80h)
8.    Zajęcia dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych z przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych – II edycja (80h)
 

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie 20 szkół ponadgimnazjalnych (publicznych
i niepublicznych).
 Okres realizacji projektu: 01-01-2017 do 31-07-2019

image003

 

malopolskie talenty

Copyright © 2013. ZS3 Rights Reserved.


Facebook