^Powrót na góre
baner

Nowy Projekt

W latach  2017-2019 w naszej szkole będzie realizowany projekt "Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie "  w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i  Europejskiego Funduszu Społecznego  Projekt zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie będą mieli możliwość rozwoju kompetencji i umiejętności w obszarze przedmiotów przyrodniczych,i matematyki oraz informatyki. Szkoła pozyska pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK oraz wyposaży pracownie w narzędzia do nauczania wspomnianych przedmiotów. Uczniowie - uczestnicy projektu będą mieli szansę otrzymać pomoc stypendialną na zajęcia pozaszkolne rozwijające m.in.umiejętność porozumiewania się w językach obcych, uczenia się i przedsiębiorczości.

plakat

Edukacja prozdrowotna

Dnia 16 maja 2017 r. odbył się wykład dla uczniów klas I w ramach przedmiotu „Edukacja prozdrowotna”,  na temat prawidłowego rozwoju dzieci. W zakresie prelekcji słuchacze zapoznali się z  właściwą  obserwacją i  oceną fizjologicznego  rozwoju dziecka w pierwszym roku życia.

20170516 113738

Czytaj więcej...

Warsztaty z animacji i pedagogiki

22 maja uczniowie z klasy 2F psychologiczno-językowej uczestniczyli w warsztatach z zakresu pedagogiki zabawy i animacji. Uczestnicy poznawali bardzo ciekawe techniki i metody tworzenia prac plastycznych z wykorzystaniem nietypowych materiałów.

IMG 20170522 10484418622891 120332000966665306 944905998 n

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. ZS3 Rights Reserved.


Facebook