^Powrót na góre
baner

Matura poprawkowa

Pisemny egzamin poprawkowy dla tych maturzystów, którzy nie zdali jednego egzaminu obowiązkowego odbędzie się 22 sierpnia 2017 roku o godzinie 9:00 w Zespole Szkół Nr 3.

Należy zgłosić się o godzinie 8:30 z dowodem osobistym, kodami ucznia, czarnym długopisem i przyborami obowiązkowymi do zdawanego przedmiotu.

Egzaminy poprawkowe - sierpień 2017

28.08.2017 - godz. 8:00 - matematyka (wszyscy zdający) j. polski (uczennica z klasy III LO c).

29.08.2017 - godz. 8:00 - j. angielski, j. niemiecki, fizyka, biologia i historia, oraz j. polski uczennica z klasy III LO d.

Egzamin składa się z dwóch części - część pisemna (wszyscy zdający), następnie część ustna pojedynczo wg. kolejności.

Copyright © 2013. ZS3 Rights Reserved.


Facebook