^Powrót na góre
baner

Spotkanie uczniów klas I z wychowawcami

UWAGA! Spotkanie uczniów klas I z wychowawcami odbędzie się 30 sierpnia 2019r.(piątek) o godzinie 10:00 w budynku szkoły.
Wykaz podręczników znajduje się na tablicy ogłoszeń na parterze oraz jest umieszczony na stronie internetowej szkoły. Proszę o uważne odczytanie ponieważ mamy dwa typy szkół. Osobny wykaz jest dla klas I po gimnazjum a osobny dla klas po szkole podstawowej.

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH SIERPIEŃ 2019

26 sierpnia 2019r. (poniedziałek) - godz. 8:00 - wszystkie osoby zdające egzamin poprawkowy z matematyki.
27 sierpnia 2019r. (wtorek) - godz. 8:00 - osoby zdające język polski, język angielski, język niemiecki i geografię.
Uczniowie zobowiązani są do pobrania od nauczyciela uczącego zagadnień obowiązujących na egzaminie.
Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza część pisemna trwa ok. 60 min. Następnie po krótkiej przerwie następuje część ustna wg kolejności na liście.

UWAGA MATURZYŚCI

Wydawanie świadectw maturalnych 4 lipca 2019 r. w godz. 900-1200 u wychowawców. Po tym terminie odbiór u wicedyrektora lub w sekretariacie szkoły w godzinach pracy. Świadectwo może odebrać tylko absolwent osobiście ewentualnie rodzic posiadający pisemne upoważnienie.

Copyright © 2013. ZS3 Rights Reserved.


Facebook