^Powrót na góre
baner

Wręczenie nagrody w VIII edycji projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia

10 czerwca 2015 roku na uroczystej Gali w Filharmonii Krakowskiej podsumowaliśmy VIII edycję projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia.
   Na uroczystość zakończenia przyjechali uczniowie i nauczyciele wszystkich nagrodzonych projektów. Wyróżnionych zostało aż 17 szkół. Uczniowie otrzymali cenne nagrody rzeczowe (laptopy, aparaty fotograficzne, projektory).
Szkoły, których projekty zwyciężyły- w sumie 5 nagrodzonych- pojechało z tygodniową pielgrzymką do Włoch i grobu Ojca Świętego już 13 czerwca 2015r. Spotkanie uświetniły występy uczniów z Zespołu Szkół w Zębie, Zespołu Szkół w Słomnikach oraz naszej szkoły. Zaproszenie na Galę przyjęli m.in.:

  • Leszek Zegzda- Członek Zarządu Województwa Małopolskiego,
  • Kazimierz Barczyk- Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego,
  • Barbara Dziwisz- Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu
  • i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego,
  • Dariusz Styrna- Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
  • Ks. Jacek Stryczek- Prezes Stowarzyszenia Wiosna oraz Dyrektorzy Delegatur Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Członkowie Kapituły oraz Komisji Projektu,
  • a także Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele.

   
   W założenia Projektu wpisują się aktualnie apele Papieża Franciszka, który nieustannie zwraca uwagę świata na los ubogich i konieczność wyrażania aktów miłosierdzia skierowanych do cierpiących niedostatek, chorobę, wykluczenie społeczne.
Od 2007 roku zrealizowano osiem edycji Małopolskiego Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia ,w których uczestniczyło ponad 35 000 uczniów z nauczycielami z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski. Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że młodzież bardzo chętnie angażuje się w pomoc drugiemu człowiekowi.

Copyright © 2013. ZS3 Rights Reserved.


Facebook