^Powrót na góre
baner

Prasa o jubileuszu cz. 2

 Bolesław Barbacki. Artysta, społecznik i ojciec ZS nr 3 (cz. II)

 

 Źródło artykułu - "Sądeczanin młodych"
http://www.sadeczanin.info/aktualnosci-sadeczanin-mlodych/art/21835

W roku szkolnym 2011/2012 Zespół Szkół nr 3 w Nowym Sączu będzie obchodził 85-lecie swojego istnienia. W piątek zaprezentowana została sylwetka jej patrona – wybitnego sądeckiego malarza, Bolesława Barbackiego, a dziś czas na historię samej szkoły.

Jak już zostało zaakcentowane w poprzedniej części, w 1926 roku Bolesław Barbacki założył w Nowym Sączu Szkołę Przemysłową Żeńską Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej (dzisiejszy Zespół Szkół nr 3), zostając jednocześnie jej pierwszym dyrektorem, autorem podręczników do kostiumologii i geometrii wykreślanej oraz nauczycielem rysunku. Choć kierował tą szkołą tylko przez 11 lat, to jednak na stałe wpisał się w obraz sądeckiej „odzieżówki”.

 
Image

Bezpośrednio po Barbackim funkcję dyrektora, przez 35 lat do 1970 roku, pełniła mgr Stefania Czarnecka, która nauczała przedmiotu gospodarka przedsiębiorstw. Pomimo wojny działała bardzo aktywnie. Za jej kadencji wzbogacono ofertę kształcenia (dodano kierunek włókienniczy i spożywczy) oraz podjęto starania o nadanie szkole imienia Bolesława Barbackiego, co udało się w 1979 roku, kiedy to placówka zmieniła też nazwę na Zespół Szkół Odzieżowych. Wcześniej jednak, w latach 1970-1972, dyrektorką była polonistka, mgr Bronisława Leśnik.
 
Image

Lata 1973-1981 to okres wielu zmian – nadanie szkole nowej nazwy, imienia patrona, sztandaru, jubileusz 50-lecia istnienia, a także liczne modernizacje, remonty i unowocześnienia, nagrodzenie Złotą Tarczą Herbową, funkcjonowanie Ochotniczego Hufca Pracy oraz Spółdzielni Uczniowskiej „Zgoda”. Wszystko to przypadło na czas, kiedy dyrektorką szkoły była nauczycielka języka rosyjskiego, mgr Teresa Szczepanik. Kolejno w ciężkich latach 1981-1984 (stan wojenny), funkcję dyrektora pełnił drugi z kolei mężczyzna, mgr inż. Henryk Pazdyk, nauczyciel gospodarki przedsiębiorstw. Następne innowacje pojawiły się wraz z nadejściem nowej pani dyrektor – polonistki, mgr Barbary Dębickiej. W latach 1984-1999 przeprowadzono gruntowny remont, utworzono VI Liceum Ogólnokształcące z profilem humanistycznym oraz Technikum Odzieżowe, powstał Festiwal Twórczości Artystycznej „Guzik z Pętelką”, szkolny serwis informacyjny z radiowęzłem, Klub Mody Młodzieżowej „Diorek”. Działało także szkolne pismo „Wyssane z naparstka” oraz Klub „Serce”. W 1998 roku po raz pierwszy przyznano specjalną nagrodę dla najbardziej wyróżniających się w nauce, zachowaniu i osiągnięciach dodatkowych uczniów – statuetkę Ikar. Szczęśliwą zdobywczynią pierwszego Ikara w historii szkoły była Agnieszka Olesiak. Rok później stanowisko dyrektorskie objął mgr Czesław Leszek Sarota, który jest dyrektorem do dnia dzisiejszego.
 
Image

W 2000 roku szkoła otrzymała patronat krakowskiej Akademii Pedagogicznej. Dzięki Radzie Rodziców ufundowany został nowy sztandar, który zastąpił ten z lat wcześniejszych. Od roku szkolnego 2002/2003 dotychczasowe Technikum Odzieżowe i Liceum Ogólnokształcące otrzymały nazwę Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego. W VI LO powstały nowe klasy o profilach: dziennikarskim, plastycznym, ekologicznym, geograficzno-matematycznym, filozoficznym i prawniczym, a oprócz tego regularnie organizowane są warsztaty tematyczne dla każdego profilu: plenery malarskie i wernisaże oraz warsztaty dziennikarskie i ekologiczne.

Duch Bolesława Barbackiego daje się zauważyć niemal w każdej sferze życia ZS nr 3. Misja szkoły brzmi bowiem: „Dłoń sprawną kształcić myśli twórczej posłuszną”. Co roku organizowany jest konkurs wiedzy o patronie, mający na celu przybliżenie uczniom niezwykłej postaci tego sądeckiego wszechstronnego artysty. Również na lekcjach wiedzy o kulturze, prowadzonych przez mgr Jerzego Prokopczuka, młodzież może dowiedzieć się mnóstwa ciekawostek dotyczących patrona, zobaczyć na ul. Jagiellońskiej 60 Willę Marię (znajdowała się w niej pokaźna kolekcja obrazów artysty) oraz dom, w którym urodził się Bolesław Barbacki. Tak o malarzu powiedział Józef Trepka, niegdyś redaktor „Głosu Narodu” i „Gońca Krakowskiego”: Barbacki daje się poznać jako malarz, który opanował technikę w zupełności, ale na sposób przypominający czasy dawniejsze. (...) Ci atoli, co bezkrytycznie hołdują najnowszym prądom w malarstwie przejdą koło płócien Barbackiego z obojętnością, a może nawet pogardą...


 

Agnieszka Małecka
VI LO im. B. Barbackiego w Nowym Sączu
Fot. archiwum ZS nr 3

Copyright © 2013. ZS3 Rights Reserved.


Facebook