^Powrót na góre
baner

Edukacja prozdrowotna

Dnia 16 maja 2017 r. odbył się wykład dla uczniów klas I w ramach przedmiotu „Edukacja prozdrowotna”,  na temat prawidłowego rozwoju dzieci. W zakresie prelekcji słuchacze zapoznali się z  właściwą  obserwacją i  oceną fizjologicznego  rozwoju dziecka w pierwszym roku życia.

20170516 113738

Celem  wykładu było uświadomienie ważnej roli jaką pełnią rodzice, rodzeństwo, osoby  towarzyszące w wychowywaniu od pierwszych chwil życia, oraz ogromnego wpływu prawidłowych pozycji ułożeniowych na właściwy rozwój psychoruchowy . Wygłosiła go p. mgr Dorota Mróz – certyfikowana terapeutka  metody Vojty, która podkreślała i zachęcała do zmiany  złych nawyków podczas pielęgnacji niemowląt. Uświadamiała młode pokolenie jakie czynniki mogą zakłócić stan zdrowia dzieci, oraz które z nich mogą prowadzić do zaburzeń rozwojowych w kolejnych latach życia. Obrazowo ukazywała podstawowe umiejętności i postępy rozwojowe od pierwszego do dwunastego miesiąca życia dziecka. Młodzież chętnie uczestniczyła w wykładzie biorąc czynny udział poprzez zadawane pytania, a także z pełną świadomością wykorzystania zdobytej wiedzy w rodzinie oraz najbliższym otoczeniu.

20170516 113804

20170516 113904

20170516 114549

20170516 114751

20170516 120812

Copyright © 2013. ZS3 Rights Reserved.


Facebook