^Powrót na góre
baner

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 IM. BOLESŁAWA BARBACKIEGO
W NOWYM SĄCZU

>>>pdf <<<


 

Władysław Hasior - powrót

Wpisał: Agnieszka Małecka   

HasiorTak brzmi tytuł działalności Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ. Na projekt ten złożyły się konferencje i wystawy prac artystycznych jednego z najświetniejszych artystów drugiej połowy XX wieku. 9 grudnia w czwartek odbyła się w „Sokole” I blok konferencji pt. „Twórczość Władysława Hasiora na tle tendencji rozwojowych sztuki XX wieku”. Na tej sesji naukowej obecna była klasa II A VI Liceum Ogólnokształcącego.
Mieliśmy okazję zapoznać się z czterema wykładami na temat Władysława Hasiora, urodzonego w Nowym Sączu, związanego z Zakopanem i Podhalem. Spotkanie otworzył pan Antoni Malczak, dyrektor sądeckiego „Sokoła”. Następnie odbył się wykład inauguracyjny, wprowadzający, pani dr hab. Barbary Szczypki – Gwiazdy z Katowic. Po wykładzie inauguracyjnym przyszedł czas na referat dr Bożeny Kowalskiej z Warszawy „Hasior jako prekursor i twórca własnej wersji pop- artu”. Wykład w jej zastępstwie wygłosił obecny na konferencji krytyk sztuki. Kolejnym wystąpieniem była prezentacja multimedialna Romualda Krzysztofa Bochyńskiego „Wczesna twórczość Hasiora a nowe tendencje w rzeźbie lat 60.” Z kolei Magdalena Moskalewicz z Poznania przedstawiła zebranym „Twórczość Władysława Hasiora w latach 60. na tle artystycznych eksperymentów neoawangardy”. Dowiedzieliśmy się, co to jest neoawangarda i zobaczyliśmy, dzięki prezentacji, dzieła Hasiora, ale także innych twórców, np. Tadeusza Kantora lub Jerzego Beresia. Po zakończonych wykładach odbyła się dyskusja polegająca głównie na polemice prezentowanych poglądów. Padło wiele odniesień do polityki. Znawcy literatury i sztuki żywo wymieniali swe stanowiska oraz odpowiadali na pytania gości. Wbrew stereotypowi, że mogłoby być nudno, konferencja spodobała się uczniom tak bardzo, że chcieli przyjść i kolejnego dnia na pozostałe dwa bloki konferencji. O godz.17 miała miejsce wystawa prac artysty, na którą udali się zaproszeni znawcy, gości oraz wykładowcy, a na placu przed Sokołem zapłonęły ustawione sztandary, niczym prawdziwe „Sztandary” Hasiora w Łącku czy Zakopanem. Na konferencji poznaliśmy nowe znaczenia słowa „kicz” oraz dowiedzieliśmy się kim tak naprawdę jest krytyk sztuki. Do domów rozeszliśmy się w dobrych nastrojach, wzbogaceni „artystycznie” o wiedzę i świadomość, jak wspaniałym artystą był Władysław Hasior Sądeczanin, który poświęcił się sztuce związanej z folklorem góralskim oraz łączeniem surrealizmu z tradycyjnym rzemiosłem, wykorzystywaniem rzeczy codziennych i nadawaniem im wymiaru artystycznego. Władysław Hasior nie żyje już od 1999 roku. Pamiętajmy o jego niezwykłej twórczości., bo warta jest wspominania. Bądźmy dumni, że ten, niezwykle oryginalny, twórca pochodzi właśnie z naszego miasta.

Copyright © 2013. ZS3 Rights Reserved.


Facebook