Press "Enter" to skip to content

PRZYSZŁOŚĆ MŁODYCH.

PRZYSZŁOŚĆ MŁODYCH to nazwa projektu, który został zgłoszony przez uczennice klasy 2C do ogólnopolskiej akcji Zwolnieni z teorii, pod patronatem firmy ENEA.

Paulina Kiełbasa, Angelika Mężyk, Marcelina Wnęk i Patrycja Zielińska zaproponowały projekt, który porusza bardzo ważną kwestię czyli zdrowie psychiczne młodzieży. W ramach organizowanych działań uczennice przeprowadzą warsztaty dotyczące budowania poczucia własnej wartości.

Młodzi ludzie, którzy cieszą się dobrym zdrowiem psychicznym, mają większe szanse na wykorzystanie swojego pełnego potencjału, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i społecznej. Mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu w nauce, rozwijanie zdrowych relacji społecznych oraz rozwój umiejętności radzenia sobie z trudnościami i stresem. Zdrowe emocje i umiejętność koncentracji mają istotny wpływ na zdolność do uczenia się i rozwoju intelektualnego. 

O swoich planach młode wolontariuszki poinformowały Dyrektora Szkoły – Czesława Leszka Sarotę, gdzie otrzymały obietnicę pełnego wsparcia wszystkich działań w ramach realizowanego projektu.

Opiekunem projektu jest prof. Ewa Bukalska

ZAPRASZAMY DO OBSERWOWANIA NAS NA FACEBOOKU

https://www.facebook.com/profile.php?id=61555934671235

Skip to content