Press "Enter" to skip to content

Patron szkoły

Bolesław

Barbacki

1891-1941

   Wspaniały artysta, żarliwy patriota, niestrudzony społecznik, człowiek wielkiego serca jest patronem szkoły, którą stworzył i otaczał opieką -dziś Zespołu Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego.

Życiorys:

  • 10 X 1891 r. – urodził się w Nowym Sączu w rodzinie inspektora szkolnego Leona Barbackiego i Heleny z Pawłowskich.
  • 1902-1910 – uczył się w gimnazjum klasycznym w Nowym Sączu, pobierał lekcje rysunków u malarza A. Broszkiewicza; był współzałożycielem Koła Filareckiego.
  • 1910-1916 – studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
  • 1918 r. – założył w Nowym Sączu Towarzystwo Dramatyczne, pisał sztuki teatralne, był aktorem, scenografem, charakteryzatorem, uczył sztuki aktorskiej.
  • 1924-25 – studiował malarstwo w Paryżu.
  • 1926 r. – założył Szkołę Przemysłową Żeńską przez 11 lat był jej dyrektorem, nauczycielem rysunku, opracował podręcznik do geometrii i kostiumologii, sfinansował zakup maszyn, wspomagał finansowo najuboższe uczennice.
  • 1929 r. – założył Wytwórnię Przemysłową TSL, która zatrudniała absolwentki szkoły. W szkole działała: biblioteka lektur polskich. Biblioteka Podręczników Szkolnych, Szkolna Kasa Oszczędności, drużyna harcerska, Sodalicja Mariańska, samopomoc koleżeńska, sklepik, świetlica.
  • 1932-40 – był prezesem i aktywnym działaczem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, z którym związał się już w 1919 r.; organizował obozy sportowe, drużynę hokejową, sporządził projekt boiska sportowego z trybunami przy ulicy Morawskiego i nadzorował rozpoczęte prace.
  • 1941 r. – dwukrotnie był aresztowany przez gestapo.
  • 21 VIII 1941 r. – został rozstrzelany w Biegonicach razem z 46 zakładnikami.

 

Nasz patron w WIKIPEDII:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bolesław_Barbacki

 

Strona internetowa poświęcona Bolesławowi Barbackiemu
http://www.archer.pl/~wiesio/barbacki.htm

Skip to content