Press "Enter" to skip to content

Kadra

KIEROWNICTWO SZKOŁY KADRA NASZEJ SZKOŁY

Statut Szkoły

STATUT Zespołu Szkół Nr 3im. Bolesława Barbackiegoul. Morawskiego 2w Nowym Sączu

Dyrektorzy Szkoły

  Dyrektorzy Szkoły Bolesław Barbacki 1926-1937 Patron Szkoły , założyciel i pierwszy dyrektor, artysta malarz, nauczyciel rysunku i kostiumologii, autor podręczników do geometrii wykreślnej i kostiumologii, założyciel „Wytwórni Przemysłowej” dla absolwentek…

Patron szkoły

Bolesław Barbacki 1891-1941    Wspaniały artysta, żarliwy patriota, niestrudzony społecznik, człowiek wielkiego serca jest patronem szkoły, którą stworzył i otaczał opieką -dziś Zespołu Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego. Życiorys: 10…

Historia szkoły

Historia Szkoły   1926 – Z inicjatywy prezesa Towarzystwa Szkoły Ludowej prof. Jana Śliwy, na podstawie zezwolenia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, pismem z dnia 6 V 1926 r.,…

Skip to content