Press "Enter" to skip to content

Statut Szkoły

STATUT Zespołu Szkół Nr 3im. Bolesława Barbackiegoul. Morawskiego 2w Nowym Sączu

Dyrektorzy Szkoły

  Dyrektorzy Szkoły Bolesław Barbacki 1926-1937 Patron Szkoły , założyciel i pierwszy dyrektor, artysta malarz, nauczyciel rysunku i kostiumologii, autor podręczników do geometrii wykreślnej i kostiumologii, założyciel „Wytwórni Przemysłowej” dla absolwentek…

Patron szkoły

Bolesław Barbacki 1891-1941    Wspaniały artysta, żarliwy patriota, niestrudzony społecznik, człowiek wielkiego serca jest patronem szkoły, którą stworzył i otaczał opieką -dziś Zespołu Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego. Życiorys: 10…

Historia szkoły

Historia Szkoły   1926 – Z inicjatywy prezesa Towarzystwa Szkoły Ludowej prof. Jana Śliwy, na podstawie zezwolenia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, pismem z dnia 6 V 1926 r.,…

Skip to content