Press "Enter" to skip to content

projekt 10.1.3

PROJEKT pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkól ponadgimnazjalnych poprzez inwestycjew kształcenie”nr RPMP.10.01.03-12-0389/16Realizacja programów i projektów finansowanychze środków zewnętrznychPoddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólneRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiegona lata 2014-2020…

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

I AKCJE PROMUJĄCE CZYTELNICTWO: 1. Akcja wędrującej książki „Podaj dalej” Akcję, której inicjatorem był nauczyciel j. polskiego mgr Jerzy Dębicki prowadzimy w szkole od kilku lat. Polega ona na organizowaniu…

Z DZIEJÓW BIBLIOTEKI

Pierwsze wzmianki o bibliotece naszej szkoły pojawiły się w kronice pisanej reką pierwszego Dyrektora Szkoły, a zarazem patrona Bolesława Barbackiego w roku 1928/29. Została wówczas otwarta wypożyczalnia uczennic za opłatą…

Perspektywy

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Przemysłu Mody w Zespole Szkół nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu  j est wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021…

O szkole

Szkoła założona w 1926r. jako Przemysłowa Szkoła Żeńska wychowała; przygotowała do życia wiele pokoleń młodzieży. W swojej obecnej działalności kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw…

Regulamin rekrutacji

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJIdo klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Przemysłu Modyoraz Branżowej Szkoły Nr 6 I stopnia ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, w roku szkolnym 2024/2025

Projekty Unijne

PROJEKTY UNIJNEREALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE    MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO   KROK W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ    

Skip to content