Press "Enter" to skip to content

Plan lekcji

PLAN LEKCJI 2023/2024  obowiązuje od 27.05.2024 zaktualizowano: 05.06.2024

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022

>>>Kiknij aby pobrać<<<   (W przypadku problemów z drukowaniem należy kliknąć odnośnik prawym przyciskiem myszki a następnie wybrać opcję „Zapisz element docelowy jako…” i zapisać dokument na dysku. Do otwarcia…

RODO

Na postawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych informuję o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych: Pan Marek Rogóz, e-mail: marek@omegaaudyt.pl. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓWZespołu…

ERASMUS+ Projekt Moda

Informacje o projekcieOrganizacja wysyłająca: Fundacja Mądra Europa, Nowy Targ, ul. Nadwodnia 5Tytuł: „Fashion” project – the organisation of foreign internships in the profession of fashion industry for studentsfrom School in…

Informacje

Regulamin dziennika elektronicznego:   Administrator dziennika elektronicznego:

projekt 10.1.3

PROJEKT pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkól ponadgimnazjalnych poprzez inwestycjew kształcenie”nr RPMP.10.01.03-12-0389/16Realizacja programów i projektów finansowanychze środków zewnętrznychPoddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólneRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiegona lata 2014-2020…

Skip to content