Press "Enter" to skip to content

RODO

Na postawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych informuję o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych: Pan Marek Rogóz, e-mail: marek@omegaaudyt.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW
Zespołu Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Morawskiego 2, zwany dalej „Administratorem”, tel. 18 449 60 90, e-mail: zs3@edu.nowysacz.pl. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celach związanych z komunikacją pomiędzy Administratorem a Panią/Panem, przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom. Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi komunikację z Administratorem. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając e-mail na adres marek@omegaaudyt.pl

Skip to content