Press "Enter" to skip to content

Historia szkoły

Historia Szkoły
historia

 

1926 – Z inicjatywy prezesa Towarzystwa Szkoły Ludowej prof. Jana Śliwy, na podstawie zezwolenia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, pismem z dnia 6 V 1926 r., została powołana Prywatna Szkoła Przemysłowa Żeńska Koła TSL w Nowym Sączu. Jej założycielem i pierwszym dyrektorem, nauczycielem rysunku i kostiumologii, autorem podręczników był znany sądecki społecznik i artysta malarz Bolesław Barbacki. 1937 – Przez kolejnych 35 lat (do 1970 r.) szkołą kierowała Pani mgr Stefania Czernecka, nauczycielka gospodarki przedsiębiorstw. 1946 – Z początkiem października 1946 r. zakupiono budynek przy ul. Morawskiego 2, w którym, po kilku przeprowadzkach, szkoła mieści się do dziś. 1969/70 – Szkoła zmieniła nazwę na: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3, poszerzając ofertę kształcenia – obok kierunku odzieżowego utworzono włókienniczy i spożywczy. 1979 – Od 1 września szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Odzieżowych, a dyrektorką jest pani mgr Teresa Szczepanik, która w 1973 roku przejęła tę funkcję po przedwcześnie zmarłej Pani dyrektor Bronisławie Leśnik. Szkoła otrzymała sztandar i imię Bolesława Barbackiego. 1984 – 1999 – Pani dyrektor mgr Barbara Dębicka kierowała szkołą przez 15 lat, po 4-letniej kadencji dyrektora mgra inż. Henryka Pazdyka. Dzięki staraniom Pani Barbary Dębickiej utworzono Technikum Odzieżowe oraz VI Liceum Ogólnokształcące z klasą o profilu humanistycznym. Zainicjowano wiele atrakcyjnych form działalności młodzieży: festiwal „Guzik z pętelką”, szkolne pismo „Wyssane z naparstka”, Autokar V Muzy, serwis informacyjny, Klub „Serce”, Klub Mody Młodzieżowej „Diorek”. Dla najlepszych uczniów po raz pierwszy przyznano Nagrodę Ikar. Od 1999 – Pan dyrektor Czesław Leszek Sarota, po wygranym konkursie, przejął kierowanie szkołą, kontynuując działania Pani Barbary Dębickiej, która przeszła na emeryturę. Od 2000 r. szkoła jest objęta honorowym patronatem Akademii Pedagogicznej w Krakowie ( dziś Uniwersytet Pedagogiczny). W roku szkolnym 2002/2003 szkoła otrzymała nazwę Zespół Szkół Nr 3, a Rada Rodziców ufundowała nowy sztandar. Z inicjatywy Pana dyrektora przeprowadzono gruntowny remont szkoły oraz powstały nowe profile VI Liceum Ogólnokształcącego: plastyczny, dziennikarski, ekologiczny, geograficzno-matematyczny, filozoficzny, prawniczy. Podjęto nowe działania młodzieży: warsztaty dziennikarskie, ekologiczne, plenery malarskie, wernisaże, DEBIUTY, Przeglądy Twórczości Własnej. Organizowane są spotkania z artystami, działa Koło Teatralne, zespół ”Martynki”, Szkolne Otwarte Studio „SOS Trójki”. Prężnie działa wolontariat, Szkolne Koło Turystyczne, wydawana jest gazeta „SZTAMA”. Młodzież odnosi sukcesy w zawodach sportowych, olimpiadach i konkursach. W 2010 roku uczennica klasy III LO a – Ilona Klimek została kolejną finalistką Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, zdobyła „Nagrodę im. Dra J. Masiora za wybitne osiągnięcia w zakresie artystycznym za rok 2010”.

Skip to content