^Powrót na góre
baner

PROJEKT

pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkól ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje
w kształcenie”
nr RPMP.10.01.03-12-0389/16
Realizacja programów i projektów finansowanych
ze środków zewnętrznych
Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020

 

Regulamin rekrutacji do projektu

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy

Zał. 2 Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych uczeń

Zał. 4 Deklaracja

Zał. 7 Zakres danych osobowych dla ucznia

projekt

Copyright © 2013. ZS3 Rights Reserved.


Facebook