^Powrót na góre
baner

PROJEKT

pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkól ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje
w kształcenie”
nr RPMP.10.01.03-12-0389/16
Realizacja programów i projektów finansowanych
ze środków zewnętrznych
Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020

 

>>> Regulamin uczestnictwa w projekcie <<<

>>> Formularz zgłoszeniowy <<<

 

>>>Regulamin rekrutacji do pomocy stypendialnej_0389<<<

>>>Zał.1 Formularz o przynanie stypendium _0389<<<

>>>Zał. 2 Oświadczenie Ucznia _0389<<<

>>>Zał. 3 Oświadczenie Ucznia o dochodach _0389<<<

>>>Zał. 4 Oświadczenie o wielodzietności_0389<<<

>>>Zał.5 IPRE _0389<<<

>>>Instrukcja wypełniania IPREU _0389<<<

projekt

Copyright © 2013. ZS3 Rights Reserved.


Facebook