^Powrót na góre
baner

STATUT

Zespołu Szkół Nr 3
im. Bolesława Barbackiego
ul. Morawskiego 2
w Nowym Sączu

    Szkoła założona w 1926r. jako Przemysłowa Szkoła Żeńska wychowała; przygotowała do życia wiele pokoleń młodzieży. W swojej obecnej działalności kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Obywatelskich Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka. Zgodnie z ustawą Sejmu RP z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty za podstawę pracy przyjmuje uniwersalne zasady etyki i chrześcijański system wartości.

 

>>> STATUT SZKOŁY <<<

 

>>> PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY - LO <<<

 

>>> PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY - TECHNIKUM <<<

 

Copyright © 2013. ZS3 Rights Reserved.


Facebook