^Powrót na góre
baner

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 IM. BOLESŁAWA BARBACKIEGO
W NOWYM SĄCZU

(aktualizacja: 19.10.2020)

>>>pdf <<<


 

Projekt 10.1.3 - REKRUTACJA - SZKOLENIA NAUCZYCIELI

Zgodnie z zapowiedziami w dniu 13 marca 2019 roku rozpocznie się rekrutacja na szkolenia dla nauczycieli realizowane w ramach projektu pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dniach 13.03.2019 do 19.03.2019r. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu tj. w Wydziale Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ul. Narutowicza 6 (I piętro) w godzinach funkcjonowania Wydziału tj. od 7:30 do 15:30.

Zasady uczestnictwa i rekrutacji na szkolenia opisane zostały w § 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”.Nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie muszą dostarczyć do Biura Projektu w terminie Rekrutacji poprawnie wypełniony Formularz zgłoszenia, stanowiący Załącznik nr 5 do Regulaminu oraz Oświadczenie o ochronie danych osobowych, stanowiące Załącznik nr 6 do Regulaminu. Nauczyciele kwalifikowani są do udziału w szkoleniach na podstawie zasad opisanych w Regulaminie, aż do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych na poszczególne Formy wsparcia. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne i wiąże się z koniecznością podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie.

Dodatkowe informacje:

Liczba godzin szkoleniowych:  84 godziny/4 grupy;

Okres trwania szkoleń: marzec – maj 2019r. (zajęcia odbywać się będą w dni robocze  (od poniedziałku do piątku), przewidywane dokładne terminy, godziny oraz miejsce realizacji szkoleń zostaną ustalone indywidualnie z każdą grupą);

Liczba uczestników: 40 osób (nauczyciele spełniający kryteria rekrutacji zgodnie z Regulaminem rekrutacji. Każdy nauczyciel może wziąć udział tylko w 1 rodzaju szkoleń);

 

Rodzaje szkoleń przewidziane w projekcie:

 

Szkolenie

(nazwa)

Liczba uczestników szkolenia

Liczba grup

Liczba godzin

Termin realizacji

1

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych

w nauczaniu przedmiotowym

10 osób

1

20 h

do

30 kwietnia

2019 r.

2

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych 
w nauczaniu przedmiotowym

10 osób

1

20 h

do

30 kwietnia

2019 r.

3

E -nauczanie

10 osób

1

24 h

do

30 kwietnia

2019 r.

4

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych 
w nauczaniu przedmiotowym

10 osób

1

20 h

do

31 maja

2019 r.

 

Załączniki:

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załącznik 3 – Oświadczenie uczestnika projektu;
Załącznik 4 – Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych;
Załącznik 5 – Formularz zgłoszenia;
Załącznik 6 – Oświadczenie o ochronie danych osobowych;
Załącznik 8 – Zakres danych osobowych do systemu SL 2014.

Copyright © 2013. ZS3 Rights Reserved.


Facebook