^Powrót na góre
baner

To już 85 lat! Jubileusz szkoły im. Bolesława Barbackiego

 

W ubiegły piątek, 18 listopada, miało miejsce długo wyczekiwane przez całą społeczność Zespołu Szkół nr 3 wydarzenie. Odbyły się uroczystości jubileuszowe. Na obchody 85-lecia złożyły się msza święta w kościele św. Kazimierza, oddanie hołdu patronowi Bolesławowi Barbackiemu na jego grobie na Starym Cmentarzu oraz uroczysta gala w Miejskim Ośrodku Kultury.

Image 

 

To dokładnie w 1926 roku, 85 lat temu, Bolesław Barbacki założył Szkołę Przemysłową Żeńską. Był jednocześnie jej pierwszym dyrektorem. Przez lata szkoła przechodziła reformy, przybywało jej oddziałów kształcenia, zmieniali się dyrektorzy, nauczyciele. Jednak szkoła szczęśliwie dotrwała do dnia dzisiejszego i mogła obchodzić swoje święto.

Do jubileuszu przygotowywaliśmy się już od dawna. Szkolna redakcja gazety „SZTAMA” (Szalenie Twórcze Abstrakcje Młodych Artystów), pod czujnym okiem mgr Klaudii Garguli, przygotowała wydanie specjalne, dołączone do folderu, który na gali otrzymali zaproszeni goście. W numerze zawarto m.in. wspomnienia absolwentów, rys historyczny oraz inne artykuły związane z ZS nr 3. Uczniowie, pod kierunkiem mgr Jerzego Dębickiego, zaangażowani byli w wykonie multimedialnych impresji na temat szkoły. Wyświetlono je w początkowej części akademii.

Image 

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz miasta, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, wszyscy uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście. Byli także nauczyciele i dyrektorzy z zaprzyjaźnionych szkół. Do kościoła św. Kazimierza wyruszył uroczysty pochód uczniów i nauczycieli. Tam proboszcz Jan Siedlarz odprawił uroczystą mszę św. w intencji całej szkoły.

Po mszy poczty sztandarowe, delegacje uczniowskie i nauczyciele udali się na cmentarz, na grób Bolesława Barbackiego, by tam pokłonić się patronowi. Złożono kwiaty, zapalono znicze, pogrążono się w refleksji. Kolejnym punktem jubileuszowego programu była uroczysta akademia, która rozpoczęła się w MOK o godzinie 12:00. Następnie prowadzący galę, uczniowie klas III, wprowadzili zebranych w atmosferę akademii. Okolicznościowe przemówienie wygłosił dyrektor mgr Czesław Leszek Sarota. Jeden z gości honorowych, pani Anna Totoń, znana społeczniczka i miłośniczka sądeckiej historii, przypomniała w ciekawy sposób sylwetkę patrona, Bolesława Barbackiego. Pani Totoń szczerze przyznała, że zarówno Barbacki jak i sama szkoła są jej bardzo bliskie. Kwiaty i podziękowania były wyrazem wdzięczności za jej wystąpienie. Głos zabrała także wiceprezydent Nowego Sącza, pani Bożena Jawor. Podziękowała za lata pracy nad edukacją młodzieży, trud i zaangażowanie. Po przemówieniach innych reprezentantów władz i Wydziału Edukacji część oficjalna gali dobiegła końca.

Image 

Następnie uczniowie klas I, II i III ze szkolnego teatru zaprezentowali program artystyczny przygotowany przez mgr Martę Kudlik i mgr Jerzego Prokopczuka. Spektakl był pewnego rodzaju podróżą w czasie, od roku 1926, czyli od czasu powstania placówki, do współczesności. Zebrani mieli okazję zobaczyć, jak wyglądali uczniowie w naszej szkole w Dwudziestoleciu międzywojennym, okresie niemieckiej okupacji, czasach stalinowskiej komuny, a także w latach obecnych. Zabawa była niezwykle udana, o czym świadczyły liczne oklaski i gratulacje. Przedstawienie, które ubarwiło zaprezentowanie tradycyjnego rosyjskiego tańca – Kalinki oraz tańca hinduskiego, zostało przyjęte z entuzjazmem. Dyrektor szkoły złożył dwójce reżyserów i wszystkim aktorom podziękowania za uświetnienie uroczystości.

Image

Następnie goście prosto z MOK-u udali się do szkoły, aby móc oglądać albumy, gabloty, artykuły młodych dziennikarzy, prace plastyczne młodych artystów, klasowe kroniki będące skarbnicą wiedzy na temat szkolnego życia, historyczne pamiątki i dokumenty sięgające dawnych lat istnienia szkoły, słowem efekty działalności ZS nr 3.

Jubileusz kosztował wszystkich organizatorów, zarówno nauczycieli jak i wspierających uczniów dużo pracy, jednak wysiłek opłacił się. Zadowoleni goście, dumne i szczęśliwe uśmiechy na twarzach nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz delegacji uczniowskich a także grupy teatralnej na długo pozostaną w pamięci. To wielkie szkolne wydarzenie – jubileusz 85-lecia jeszcze przez długi czas z pewnością będzie okazją do miłych wspomnień. Pozostaje tylko żywić nadzieję, że ZS nr 3 będzie dalej tak prężnie funkcjonował, edukując kolejne pokolenia młodzieży z terenów Sądecczyzny przez następne 85 lat!

Agnieszka Małecka

Copyright © 2013. ZS3 Rights Reserved.


Facebook