^Powrót na góre
baner

Projekt 10.1.3 - dodatkowa rekrutacja na zajęcia z geografii, informatyki i matematyki

Informujemy , że w  terminach od 7.01.2019  do 11.01.2019 oraz 28.01.2019  do 1.02.2019 w naszej szkole będzie prowadzona dodatkowa rekrutacja na zajęcia z geografii, informatyki i matematyki w ramach Projektu " Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3  Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Copyright © 2013. ZS3 Rights Reserved.


Facebook