^Powrót na góre
baner

Dziennikarstwo bez tajemnic - dziennikarstwo u Barbackiego

 Wpisał: Agnieszka Małecka   

„Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji oraz poglądów wszelkimi środkami”. Powyższe słowa przeczytać możemy na stronie internetowej klasy dziennikarskiej sądeckiego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Barbackiego. Ten budujący tekst, pochodzący z 19 artykułu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, co dzień inspirują uczniów uczęszczających do naszego liceum.

W VI LO z powodzeniem działa klasa o profilu dziennikarskim. Jaka była jej historia? Bardzo ciekawa, postanowiono bowiem utworzyć w szkole taki oddział, który otwierałby uczniom okno na nowe możliwości, doświadczenia, przygody i przeżycia związane z przygotowywaniem się do pracy dziennikarskiej i poznawaniem jej podstawowego warsztatu.  Klasy dziennikarskie rozpoczęły swą działalność w 2002 roku z inicjatywy dyrektora, Czesława Leszka Saroty. Zajęcia z dziennikarstwa prowadzi Klaudia Gargula – z wykształcenia polonistka i dziennikarka. Urozmaiceniem i wzbogaceniem tychże zajęć są warsztaty dziennikarskie „w terenie”, obecnie najczęściej organizowane dzięki uprzejmości szkoły w Michalczowej. Co roku wyjeżdżamy też do Krakowa.

Pierwsze w historii warsztaty miały miejsce w dniach 2-4 kwietnia 2003 r. w Skrudzinie. Zajęcia prowadzili wówczas: dyrektor nowosądeckiego oddziału „Dziennika Polskiego” Wojciech Molendowicz, Anna Piętka i Lech Strzałkowski z Telewizji INSAT, Małgorzata Grybel z RDN Małopolska, Jacek Szczepanik z katowickiego oddziału „Gazety Wyborczej”. Rok późnej warsztaty odbyły się w Krakowie. W 2007 roku z kolei młodzi dziennikarze uczyli się profesji podczas pobytu w Zespole Szkół w Marcinkowicach, również z udziałem Wojciecha Molendowicza - ówczesnego dyrektora „Dziennika Polskiego”, Małgorzaty Grybel - rzecznika prasowego Urzędu Miasta Nowego Sącza, Sławomira Wrony z RTK Nowy Sącz oraz Andrzeja Krupczyńskiego z Radio Kraków.

Organizowane także były konferencje prasowe, a jedną z nich było spotkanie uczniów z ówczesnym prezydentem Nowego Sącza, panem Józefem Antonim Wiktorem. Konferencja miała miejsce w listopadzie 2003 roku w siedzibie Urzędu Miasta. W ubiegłym roku szkolnym młodzi dziennikarze też spotkali się z politykami: posłem Arkadiuszem Mularczykiem oraz europosłem dr Czesławem Siekierskim.  

Oprócz warsztatów wyjazdowych każda klasa bierze udział w zajęciach w nowosądeckim oddziale „Dziennika Polskiego”. W maju tego roku wybrani uczniowie wraz z innymi osobami z terenu Nowego Sącza i okolic zaczęli szkolić się w trakcie warsztatów tegoż dziennika. Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymają certyfikat zakończenia kursu i zdobycia dziennikarskich umiejętności, podpisany przez redaktora naczelnego „Dziennika Polskiego” Piotra Legutko.  

Klaudia Gargula, „nauczycielski dobry duch”, wspierający młodych dziennikarzy, mówi: - W przyszłym roku będziemy obchodzić jubileusz 10-lecia klas dziennikarskich. W każdym roku przychodzi do nas wielu wybitnych młodych ludzi, którzy swoimi osiągnięciami potwierdzają wysoki poziom nauczania w tych oddziałach. Do tej pory wśród młodych dziennikarzy znalazły się dwie finalistki ogólnopolskich zawodów centralnych Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Wielu naszych absolwentów podejmuje po studiach pracę dziennikarską - obecnie współpracują z portalami: Interia, Sądeczanin. Jedna absolwentka pracuje w biurze prasowym Premiera RP. Czasami zainteresowania dziennikarskie łączą się z humanistycznymi - trzy nasze absolwentki: Ilona Klimek, Justyna Chmielewska i Joanna Maurer otrzymały nagrody w konkursach poetyckich, a obecnie publikują swoją poezję w ogólnopolskich pismach literackich. – podsumowuje nauczycielka.

Co jeszcze daje dziennikarstwo? Według Klaudii Garguli: - Zajęcia dziennikarskie w szkole umożliwiają młodym ludziom rozpoznanie ich zainteresowań, rozwijanie pasji i talentu. Młodzi ludzie poznają nie tylko współczesne gatunki medialne, ale również prawo prasowe, podstawy public relations, reklamy i zasady funkcjonowania biura prasowego. Ta różnorodność tematyczna pozwoli im w dorosłym życiu odnaleźć się w społeczeństwie informacyjnym.

Co byłoby w klasach dziennikarskich dobre na przyszłość? - Dzisiaj mamy do dyspozycji bardziej profesjonalne rejestratory dźwięku, aparat fotograficzny oraz kamerę cyfrową. Cały czas się rozwijamy, ale naszym największym marzeniem jest stworzenie w szkole profesjonalnego studia radiowo-telewizyjnego – kończy Klaudia Gargula.

Nawiązana została stała współpraca z sądeckimi dziennikarzami: Sławomirem Wroną, Anną Serafin, Joanną Gromalą (obie z sądeckiej telewizji kablowej INSAT), Moniką Kowalczyk z „Dziennika Polskiego”, Alicją Stolarczyk oraz Wojciechem Molendowiczem.

Swoistą ciekawostką jest to, że Anna Gucwa, absolwentka szkoły, podczas przeprowadzanych przez siebie wywiadów ze znanymi osobami zebrała od nich życzenia dla naszej szkoły. Oto archiwalne życzenia od Piotra Machalicy, Grzegorza Markowskiego i Zbigniewa Wodeckiego, które kiedyś złożyli artyści: „Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich uczniów i profesorów z 6 LO w Nowym Sączu. Wszystkiego dobrego przyszłym maturzystom i aby wszyscy przeszli do następnej klasy. A nauczycielom, żeby w dobrym zdrowiu byli!” (Piotr Machalica).

„VI LO w Nowym Sączu jest PERFECT!” (Grzegorz Markowski).

„Serdecznie pozdrawiam dyrekcję, całe grono pedagogiczne, wszystkie uczennice i wszystkich uczniów. Trzymajcie się kochani. Życzę, żebyście byli zdrowi, mieli dużo przyjaciół, żebyście byli uśmiechnięci i żebyście się nie przejmowali. Abyście czytali książki, chodzili do kina, do teatru, do filharmonii. Uczcie się, żebyśmy dogonili Francuzów, Niemców, Czechów, bo mamy mądrą młodzież! (Zbigniew Wodecki).

Powtarzając za Zbigniewem Wodeckim, mamy mądrą młodzież, która chce się rozwijać, pogłębiać pasje i zainteresowania na różnych płaszczyznach.. Już niedługo rozpocznie się  nowy rok szkolny w VI LO na profilu dziennikarskim, czas  pełen nowych wyzwań, zawierający mnóstwo pola do popisu dla młodych dziennikarzy z klas pierwszych, drugich i trzecich. Dziennikarstwo u Barbackiego nie ma granic ani tajemnic! Przyjdź i przekonaj się sam! 

Copyright © 2013. ZS3 Rights Reserved.


Facebook