^Powrót na góre
baner

Nowy Projekt

W latach  2017-2019 w naszej szkole będzie realizowany projekt "Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie "  w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i  Europejskiego Funduszu Społecznego  Projekt zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie będą mieli możliwość rozwoju kompetencji i umiejętności w obszarze przedmiotów przyrodniczych,i matematyki oraz informatyki. Szkoła pozyska pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK oraz wyposaży pracownie w narzędzia do nauczania wspomnianych przedmiotów. Uczniowie - uczestnicy projektu będą mieli szansę otrzymać pomoc stypendialną na zajęcia pozaszkolne rozwijające m.in.umiejętność porozumiewania się w językach obcych, uczenia się i przedsiębiorczości.

plakat

Copyright © 2013. ZS3 Rights Reserved.


Facebook