Kierownictwo

Dyrektor         – mgr Czesław Leszek Sarota

Wicedyrektor   – inż. Teresa Majerczyk

Kierownik        – mgr inż. Anna Studzińska
Kształcenia
zawodowego

Dodaj komentarz